Deltion College - Zwolle

Monteur middenspanningsdistributie

Niveau 2

Tussen de stroom die thuis uit je stopcontact komt en de hoogspanning van de energiecentrale zit nog een overgang. Die noemen we middenspanning. Als monteur middenspanningsdistributie koppel je het middenspanningsnet met transformatoren aan het hoge en het lage net. Je legt aan, monteert en maakt distributienetten gebruiksklaar. Ook zorg je voor onderhoud en reparatie. Veiligheid is zeer belangrijk in jouw werk. Daarom mag dit werk alleen door vakmensen worden gedaan. Na je opleiding krijg je de kwalificatie Vakbekwaam. 

In dit vak werk je veel buiten. Je bent altijd in de weer met kabels en gereedschap. Alles wat jij doet moet 100% veilig zijn. Daarom werk je heel precies volgens protocollen en vaste regels. Na je opleiding kun je werken bij grote bouwbedrijven, energiebedrijven of spoorbouwbedrijven. Of je gaat aan de slag bij onderhouds- en storingsdiensten. 

BOL/BBL
De opleiding Monteur Middenspanningsdistributie is een BBL-opleiding. Je kiest dus voor een combinatie van werken en leren. In de opleiding draait het om de praktijk, om het doen. Om de praktijkopdrachten goed uit te kunnen voeren krijg je ook theorievakken. Bijvoorbeeld elektrotechniek, kennis over materialen, rekenen, taal, tekenen en ICT. 

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan een van de volgende eisen voldoen
  • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, met het vak wiskunde of nask1
  • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
  • diploma verwante beroepsopleiding op niveau 2

Toekomstmogelijkheden

Na afronding van de opleiding Monteur Middenspanningsdistributie kun je gaan werken bij grote bouwbedrijven, netwerkbedrijven, spoorbouwbedrijven of onderhouds- en storingsdiensten.