ROC Friese Poort - Vestiging Leeuwarden

Maatschappelijke Zorg

Niveau 3

Als medewerker maatschappelijke zorg werk je met ouderen, gehandicapten, en mensen met psychische- of gedragsproblemen. Je zorgt ervoor dat mensen niet bij de pakken neerzitten. Je helpt ze om hun leven (opnieuw) in te richten en om een volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. Je helpt mensen bij hun persoonlijke verzorging (aankleden, wassen enz) en met het huishouden. Maar je moedigt ze ook aan om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Daarnaast verbeter je de levenskwaliteit van mensen. Dit doe je door een aantrekkelijke daginvulling te plannen.

Tijdens de opleiding krijg je les in ontwikkelingspsychologie, waaronder taal-en motoriekontwikkeling. Ook krijg je les in pedagogiek en leer je sociaal pedagogische technieken voor hulpverlening.

BOL/BBL

Deze opleiding kun je volgen in BOL of BBL, dat hangt ervan af bij welke instelling je de opleiding wilt gaan volgen. Kijk hiervoor bij de instelling van je keuze.

 

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen:
- vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met doorstroomvoorwaarden
- lbo-, vbo-, of mavo-diploma
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
- diploma verwante beroepsopleiding op niveau 2

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden

Je kunt aan de slag bij de GGZ, opvangcentra, sociale werkplaatsen of asielzoekerscentra. Je kunt ook doorleren op mbo-niveau 4, bijvoorbeeld voor medewerker gehandicaptenzorg of medewerker volwassenenwerk