ROC Friese Poort - Vestiging Leeuwarden

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Niveau 3

Als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang werk je met baby’s en jonge kinderen. Je bent ook verantwoordelijk voor de verzorging van de baby’s en peuters. Daarnaast heb je onder andere contact met ouders of verzorgers van de kinderen over hoe het tijdens de dag is gegaan en of er bijzonderheden zijn. Als pedagogisch medewerker houdt je ook rekening met de ontwikkeling van de kinderen en stemt hierop de activiteiten af. Je probeert daarnaast een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving te creëren.  

BOL/BBL
Deze opleiding kun je volgen in BOL of BBL,dat hangt ervan af bij welke instelling je de opleiding wilt gaanvolgen. Kijk hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen:
òVmbo-diploma gemengd, kader of theoretische leerweg (Zorg en Welzijn)
òVmbo-diploma in een andere sector, toelating mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Informeer hiervoor bij de school van jouw keuze.
òOvergangsbewijs havo/vwo 3-4
òDiploma verwante beroepsopleiding op niveau 2

Toekomstmogelijkheden

Als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang kun je aan de slag bij een organisatie voor kinderopvang. Daarbij kun je denken aan een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of een buitenschoolse opvang. Je kunt ook voor een vervolgopleiding kiezen

Duur

De opleiding duurt 2-3 jaar.