Koning Willem I College - Techniek, Den Bosch

Middenkaderfunctionaris Restauratie

Niveau 4

Het restaureren van een pand is een hele klus. Of het nou om een woonhuis gaat of om een oud klooster; er komt veel bij kijken om een gebouw weer in ere te herstellen. Degene die de restauratieprojecten plant en begeleidt is de restauratiemedewerker. Als restauratiemedewerker weet je alles over bouwstijlen en bouwmethoden van vroeger. Je houdt je onder andere bezig met alle financiële regels die rond een restauratie spelen en je weet alles over wat er in de wet staat over restauratie. Je kunt ook zelf werken aan een restauratieproject en het organiseren daarvan.

Tijdens de opleiding leer je hoe je restauratieprojecten voorbereidt en plant. Ook leer je hoe je mensen begeleidt in de uitvoeringsfase van een project. Hiervoor moet je veel afweten van technieken, materialen en gereedschappen. Ook het leren toepassen en beschermen van kleur is een belangrijke taak van de restauratiemedewerker.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding moet je aan de volgende eisen voldoen
  • Vmbo-diploma (sector techniek: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. Heb je een diploma van de sector zorg & welzijn, landbouw of economie, dan moet je wiskunde of natuur- en scheikunde 1 gedaan hebben.)
  • Mbo-diploma niveau 3 van een verwante beroepsopleiding, bijvoorbeeld allround timmerkracht met uitstroomdifferentiatie restauratie.
  • Mbo-diploma niveau 2 van een verwante beroepsopleiding met doorstroommodules en een positief advies.
  • Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo.

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden