Koning Willem I College - Techniek, Den Bosch

Manager Transport en Logistiek

Niveau 4

Manager transport en logistiek is een baan voor echte regelaars die het leuk vinden om met auto’s te werken. Als manager transport en logistiek ben je er verantwoordelijk voor dat de juiste goederen op de juiste tijd en plaats aanwezig zijn. Je taken bestaan bijvoorbeeld uit het maken van een planning voor opslag en transport, het beheren van de goederenvoorraad en het houden van contacten met leveranciers en klanten. Bij veel werkzaamheden maak je gebruik van computerprogramma's. Tijdens de opleiding leer je technische vaardigheden om de opslag van goederen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarnaast moet je het een en ander afweten van verschillende transportmiddelen, zoals hun capaciteit en snelheid. Met deze gegevens kun je een planning maken voor de duur van het transport, en de kosten daarvan.

BOL/BBL
Dit is een BOL-opleiding.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen

- Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg sector techniek. Heb je een diploma van de sector zorg & welzijn, economie of landbouw, dan moet je wiskunde of natuur- en scheikunde 1 gedaan hebben.)
- Mbo-diploma niveau 2 van een verwante opleiding met doorstroommodules en een positief advies.
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo.

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden

Je kunt gaan werken in dienst van een productie- of opslagbedrijf of bij een transportbedrijf. Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren op het hbo, bijvoorbeeld met de opleiding logistiek en technische vervoerskunde.