Koning Willem I College - Techniek, Den Bosch

Vakkracht industrieel lakverwerker

Niveau 3

Als jachtschilder schilder je alles wat drijft. Je bent gespecialiseerd in het aanbrengen van een laklaag op jachten, zeilboten, motorboten enzovoorts. Je werkzaamheden bestaan uit afplakken, verfvrij maken, ontvetten, chemisch voorbehandelen, aanbrengen van grondlagen, plamuren, schuren, aanbrengen van laklagen, polijsten, spuiten en schilderen. Ook heb je leidinggevende en organisatorische taken. Zo bepaal je bijvoorbeeld welke materialen en voorzieningen nodig zijn voor een opdracht. Je stuurt je team aan en houdt het verloop van het project in de gaten.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen:
- vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze

Toekomstmogelijkheden

Als jachtschilder kom je te werken bij een jachtenbouwbedrijf of op scheepswerven.