Koning Willem I College - Techniek, Den Bosch

Gezel stukadoor

Niveau 3

Als gezel stukadoor decoratie ben je een expert op het gebied van decoratietechnieken. Je voert complex lijst- en ornamentwerk uit en brengt decoratieve pleisters aan.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen:
- vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze

Toekomstmogelijkheden

Als medewerker stukadoren werk je bij kleine, middelgrote en grote bedrijven in de afbouwbedrijfstak. Je werkt op wisselende locaties, binnen en buiten. Je kunt ook een verwante opleiding op niveau 4 volgen zoals restauratiestukadoor of middenkaderfunctionaris schilderen, onderhoud & afbouw.