Koning Willem I College - Techniek, Den Bosch

Aankomend medewerker grondoptreden

Niveau 2

Tijdens je opleiding Veiligheid & Vakmanschap word je voorbereid op een uitdagende militaire startfunctie. Je leert jezelf te verplaatsen in diverse terreinen, hoe je moet optreden bij calamiteiten en hoe je militaire beveiligingstaken uitvoert. Naast vakken als Nederlands en Engels, krijg je ook vakken als burgerschap en militair Engels. Daarnaast doe je veel aan sport en ontdek je de kracht van teamwork met je medeleerlingen. Je kunt de opleiding volgen op twee niveaus: niveau 2 duurt 18-24 maanden en bereidt je voor op een functie als soldaat/marinier of korporaal, niveau 3 duurt 30-36 maanden en bereidt je voor op de functie van onderofficier. De toelatingseis voor de opleiding is een VMBO-diploma.

Toelatingseisen

VMBO-diploma

Toekomstmogelijkheden

Kies je voor de Marine, dan kun je als marinier bij het Korps Mariniers over water of door de lucht ingezet worden bij militaire operaties. Ga je voor de Landmacht, dan kun je in een gevechtsfunctie of een gevechtsondersteunende functie aan de slag. Mocht je na je opleiding toch buiten Defensie aan de slag willen, dan biedt deze vakrichting een mooie basis voor de toekomst.