Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving (BBL)

Niveau
BOL/BBL
Duur
In dit beroep installeer je elektrotechnische installaties. In woningen en kantoren, ziekenhuizen of fabrieken (utiliteiten). Spannend!

Toelatingseisen

Je moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3).
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.

Wat leer je?

Je leert om onderdelen van elektrotechnische installaties in elkaar te zetten en in gebruikt te stellen. Je leert ook bestaande installaties stapsgewijs uit elkaar te halen. Een onderdeel van je opleiding is om storingen te verhelpen. Daarnaast leer je hoe je monteurs aan kunt sturen en hoe je de taken kunt verdelen. De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.


Adres:
Laan van de Mensenrechten 500
7331 VZ Apeldoorn