Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Niveau
Duur
Sector
Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker zorg je voor de dagelijkse opvang van baby's, peuters, kinderen en jongeren. Je zorgt voor rust en structuur. En voor een veilige en vertrouwde omgeving waar ook ruimte is voor sport en spel.

Toelatingseisen

  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
  • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2, of 3)
  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
  • Adres:
    De Klencke 4
    1083 HH Amsterdam