Managementassistent / Directiesecretaresse (Flex-opleiding)

Niveau
Duur

Als managementassistent of directiesecretaresse ben je onmisbaar voor de manager, hetmanagement team (MT) of de directie van de organisatie waar jij werkt. Je manager, MTof directie vertrouwt op jou bij taken waar ze zelf niet aan toekomen. Neembijvoorbeeld de correspondentie. Jij verwerkt binnengekomen brieven ene-mails en verspreidt deze naar de juiste personen. Sommigecorrespondentie handel je zelfstandig af. Bij vergaderingen schuif jeaan om te notuleren. Dit alles doe je meestal in het Nederlands, maarsoms zul je ook een brief in het Engels moeten schrijven.

Verder voer je telefoongesprekken voor je manager, MT of directie en organiseer je activiteiten Denk bijvoorbeeld aan een belangrijke vergadering, een conferentie, een zakenreis of het jaarlijkse afdelingsuitje. Daarnaast hou je deadlinesin de gaten en beheer je het budget voor kantoormaterialen. Je houdtvoorraden bij en bestelt papier als dat op is.

Ook administratietakenhoren bij je werk. Het gaat dan onder andere om het invoeren in hetsysteem van facturen, het registreren van declaraties en het inplannenvan functioneringsgesprekken voor medewerkers van de organisatie.Offertes vergelijken en je manager/MT/directie hierover adviseren? Dat valt netzo goed in je takenpakket. Hoezo een veelzijdige baan?

Hoe ziet de opleiding er uit?
Tijdens de opleiding Managementassistent / Directiesecretaresse ga je sneloefenen met het werk dat je later gaat doen. Dat gebeurt tijdens destage en natuurlijk ook op school. De opdrachten op school zijngevarieerd, zodat je zelfstandig en in een groep leert werken.Natuurlijk word je hierbij goed begeleid door de docenten. Ook krijg jeklassikale lessen in vakken die je nodig hebt. Door toetsen te makenlaat je zien hoe goed je bent op de verschillende onderdelen.

Flex-opleiding
De flex-opleiding is een traject binnen de reguliere opleiding. Het tempo van de flex-opleiding ligt hoger dan die van de reguliere opleiding waardoor je de opleiding versneld kunt afronden.

BOL/BBL
Dit is een BOL-opleiding.

Toelatingseisen

  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
  • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2, of 3)
  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
  • Adres:
    Fraijlemaborg 135
    1102 CV Amsterdam zuidoost