Medewerker Marketing & Communicatie (Flex-opleiding)

Niveau
Duur
Sector

Ben je goed in organiseren en sta je nooit met je mond vol tanden?Dan is Medewerker Marketing & Communicatie iets voor jou. Jeassisteert bij het organiseren van projecten en evenementen zoalsvoorstellingen, beurzen, open dagen, shows en sponsoractiviteiten. Jehoudt je bezig met alles wat met marketing en communicatie te makenheeft, zoals het onderhouden van contacten met klanten, het maken vanactieplannen (zoals draaiboeken), informatie sturen en opvragen, hetberekenen van kosten, etc. Tijdens de opleiding krijg je les incommunicatiemiddelen, mediaplanning en public relations (pr). Je leerthoe je een marktonderzoek moet uitvoeren en je krijgt les in hetopstellen van een communicatie- en marketingplan. Ook leer je eenmoderne vreemde taal.

BOL/BBL
Deze opleiding kun je volgen in BOL of BBL, dathangt ervan af bij welke instelling je de opleiding wilt gaan volgen. Kijkhiervoor bij de instelling van je keuze.

Toelatingseisen

  • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
  • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2, of 3)
  • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
  • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
  • Adres:
    Fraijlemaborg 135
    1102 CV Amsterdam zuidoost