Middenkaderfunctionaris Bouw

Niveau
Duur
Sector

Als middenkaderfunctionaris in de bouw word je betrokken bij het ontwerp en beheer van bouwwerken. Je leert hoe je een begroting opstelt en hoe je het bouwproject beheert.

BOL/BBL
Deze opleiding kun je volgen in BOL of BBL, dat hangt af van de instelling waar je de opleiding wilt gaan volgen. Kijk voor meer informatie bij de instelling van je keuze.

Toelatingseisen

 • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
 • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2, of 3)
 • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
 • Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
 • Wat leer je?

  Je leert hoe je een bouwproject kan voorbereiden. Te beginnen bij de bouwtekeningen en het ontwerp. Je leert berekeningen maken van de hoeveelheden materiaal en kan zo de zwaarte berekenen. Je leert te plannen en te begroten. Dat is erg belangrijk als gaat om grote projecten. Ook leer je met welke wetten, regels en eisen je te maken krijgt. Je leert een bouwproject technisch te beschrijven. De vakken Nederlands, Engels en rekenen horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

  Adres:
  Arena 301 301
  1213 NW Hilversum