Middenkaderfunctionaris Restauratie

Niveau
BOL/BBL
Duur
Tijdens de bouw ben jij de spil. Je ontwerpt, plant en berekent wat nodig is om jouw bouwproject goed te laten verlopen.

Toelatingseisen

  • Middenkaderopleiding
    Dit is een volledige opleiding van 3 of 4 jaar. Hiervoor gelden dezelfde eisen als de vakopleiding (niveau 3).
  • Specialistenopleiding
    Deze opleiding volg je als je het mbo-3-diploma hebt behaald en wil doorleren in hetzelfde beroep. Deze opleiding duurt dan nog 1 jaar.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.

Wat leer je?

Je leert hoe je een bouwproject kan voorbereiden. Te beginnen bij de bouwtekeningen en het ontwerp. Je leert berekeningen maken van de hoeveelheden materiaal en kan zo de zwaarte berekenen. Je leert te plannen en te begroten. Dat is erg belangrijk als gaat om grote projecten. Ook leer je met welke wetten, regels en eisen je te maken krijgt. Je leert een bouwproject technisch te beschrijven. De vakken Nederlands, Engels en rekenen horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.


Adres:
Splitting 21/23
9202 LC Drachten