Procesoperator A

Niveau
BOL/BBL
Duur
Binnen automatische productieprocessen wordt apparatuur gebruikt. Jij bedient, stelt af en onderhoudt die apparatuur.

Toelatingseisen

Je moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • Je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (niveau 2).
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs heeft de overheid erkend.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.

Wat leer je?

Je leert de technieken die gebruikt worden in de procesindustrie, als meet- en regeltechniek. Je krijgt vakken als wis-, natuur- en scheikunde. Je leert ook hoe je apparatuur kunt bedienen en onderhouden en hoe je kwaliteitscontroles uit kunt voeren. De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.


Adres:
de Sumpel 4-6
7606 JJ Almelo