Procesoperator B BBL

Niveau
BOL/BBL
Duur
Grote, ingewikkelde apparaten zijn voor jou geen probleem. Jij zorgt ervoor dat alle machines goed blijven werken.

Toelatingseisen

Je moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3).
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.

Wat leer je?

Je leert hoe je complexe productieprocessen opstart en hoe je ze weer stillegt. Je leert hoe je apparaten kunt bijstellen en hoe je de kwaliteit kunt bewaken van de processen en de producten. De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.


Adres:
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede