Verpleegkundige ZH, verkort

Niveau
Duur
Sector

Per september 2016 start deze nieuwe, gecombineerde opleidingVerzorgende en Maatschappelijke Zorg op niveau 3. Mensen krijgentegenwoordig de kans langer thuis te wonen, waardoor van zorgmedewerkers andere vaardigheden worden verwacht. De markt heeft daarom sterkbehoefte aan breed inzetbare werknemers. Door de opleidingen tecombineren kunnen wij je een interessante en waardevolle opleidingbieden, met een relevante aansluiting op de branche. Na afronding vandeze opleiding ontvang je maar iefst twee diploma’s.

De opleiding
Tijdens je verpleegkunde-opleiding werk je in kleine groepen, jekrijgt veel persoonlijke aandacht. Je werkt en leert voornamelijk in depraktijk en daarnaast ga je één dag in de week naar school. Je startmeteen met beroepsgerichte vaardigheden, gericht op de branches waarinje kunt gaan werken. De opleiding richt zich op ziekenhuiszorg endaarnaast op:

  • geestelijke gezondheidszorg (ggz)
  • gehandicaptenzorg (ghz)
  • verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en thuiszorg (vvt)

In de uitstroomfase verdiep je je in het zorggebied waarin je werkt.

De beroepspraktijkvorming neemt een heel belangrijke plaats in. In dezorginstelling waar je bent aangenomen om de opleiding te volgen, voerje opdrachten uit. Je krijgt steun van een begeleider in deberoepspraktijk. In de uitstroomfase kan het wenselijk zijn dat je eenstage doorloopt in een andere zorgsituatie of op een andere afdelingbinnen je eigen zorginstelling.

Je leert tijdens de opleiding hoe je als medewerker maatschappelijkezorg mensen begeleidt die dat nodig hebben. De opleiding op niveau 3duurt gemiddeld drie jaar. Daarna kun je in ongeveer één jaar de niveau4-opleiding Persoonlijk begeleider halen.

Toelatingseisen

Zie per richting.
Adres:
Arena 301 301
1213 NW Hilversum