Begeleider Specifieke Doelgroepen

Niveau 3

Als Begeleider Specifieke Doelgroepen ondersteun je cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psycho-geriatrische stoornissen. Je werkt aan het herstel, het behoud of de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt. Je begeleidt mensen bij de persoonlijke verzorging, zelfstandig wonen, huishouden en bij activiteiten.

BOL/BBL
Deze opleiding kun je volgen in BOL of BBL. BOL betekent beroepsopleidende leerweg. Je gaat vijf dagen in de week naar school voor theorie- en praktijklessen. Daarnaast loop je bepaalde periodes stage bij een erkend leerbedrijf. BBL betekent beroepsbegeleidende leerweg. Als je na je middelbare school zo snel mogelijk wilt werken, dan kies je hiervoor. Eén dag per week volg je theorie en de overige 3 of 4 dagen ben je werkzaam in een instelling. 

Toelatingseisen

Diploma verwante beroepsopleiding mbo niveau 2, diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerwegovergangsbewijs 3-4 havo/vwo.

Toekomstmogelijkheden

Na deze opleiding kun je werken als begeleider in een dagactiviteitencentrum of in een woonvoorziening. Dit kunnen bijvoorbeeld ook kleinschalige woonvormen zijn of zorgboerderijen. Je kunt ook doorstromen naar de opleiding Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg of Specifieke doelgroepen.

Duur
Deze opleiding duurt 3-4 jaar.