Universiteit van Amsterdam

Rechtsgeleerdheid

wo bachelor, voltijd
Amsterdam
Als je rechten komt studeren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) ben je jurist vanaf dag één en ga je actief met het recht aan de slag. Daarnaast vul je zelf een deel van je programma in. Je bestudeert alle rechtsgebieden, ook in Europese en internationale context, en leert dat je als jurist midden in de maatschappij staat. Het recht staat wat ons betreft altijd in verbinding met de veranderende wereld om ons heen. We dagen jou uit om kritische vragen te stellen over het rechtssysteem en geven je de mogelijkheid de theorie toe te passen in de praktijk. Je leert hoe je het recht kunt inzetten voor verandering in de samenleving. De studie Rechtsgeleerdheid is iets voor jou als je je hierin herkent: * je hebt een vwo-diploma (ongeacht je profiel) of een hbo-Rechten propedeuse; * je bent geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken; * je vindt het leuk om zaken te analyseren en tot een oplossing te komen; * je kunt dit goed onder woorden brengen, mondeling en schriftelijk; * je wilt leren hoe je onrecht kunt voorkomen of aanpakken; * je wilt graag mensen of bedrijven helpen bij juridische kwesties.
LET OP: er zijn opleidingen Rechtsgeleerdheid met afwijkende toelatingseisen

Sector
Recht en Bestuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Recht

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Spui 21
1012 WX AMSTERDAM

Meer informatie

Beoordeling rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.8
7.6
Sfeer
7.4
Inhoud
6.7
Algemene vaardigheden
6.2
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
6.2
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.3
Docenten
6.5
Studiebegeleiding
7.2
Toetsing beoordeling
6.7
Informatievoorziening
7.5
Studierooster
7.4
Studielast
6.8
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
6.3
Kwaliteitszorg
6.5
Uitdagend onderwijs
6.6
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
62.0%
Eerstejaars vrouw
38.0%
Eerstejaars man
1,711
Aantal studenten
62.0%
1,711
studenten
totaal
38%