Radboud Universiteit

Geschiedenis

wo bachelor, voltijd
Nijmegen
Waarom is het zo belangrijk en interessant om je bezig te houden met de studie van het verleden? De herinnering aan het verleden is voortdurend aan verandering onderhevig. Het collectieve geheugen wordt steeds gekleurd door nieuwe gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen. Historici proberen dit verleden te reconstrueren en te duiden. Dit doen ze door te kijken naar de sporen die de geschiedenis heeft achtergelaten, en deze zorgvuldig te analyseren en in grotere verbanden te plaatsen. Door kennis van het verleden op te doen en inzicht te krijgen in historische processen en causale verbanden, kun je nieuw licht werpen op zowel de gebeurtenissen in het verleden als op de wereld van nu. Want de geschiedenis werkt in alles door. En het verleden is vanzelfsprekend ook de moeite van het bestuderen waard vanwege haar vele kleurrijke figuren en gebeurtenissen. We zeggen niet voor niets: 'The past is a foreign country: they do things differently there.' Kortom: de geschiedenis is altijd een reis waard! De Bacheloropleiding Geschiedenis biedt ook een volledig Engelstalige track aan, Comparative European History. Kijk op www.ru.nl/bachelors/ceh voor meer informatie.

Sector
Kunst en Cultuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Geschiedenis

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Comeniuslaan 4
6525 HP NIJMEGEN

Meer informatie

Beoordeling geschiedenis aan de Radboud Universiteit

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.1
8.7
Sfeer
8.0
Inhoud
7.9
Algemene vaardigheden
8.3
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
6.0
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.9
Docenten
7.3
Studiebegeleiding
7.8
Toetsing beoordeling
7.4
Informatievoorziening
8.1
Studierooster
7.1
Studielast
8.5
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
6.6
Kwaliteitszorg
7.4
Uitdagend onderwijs
7.6
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
34.5%
Eerstejaars vrouw
65.5%
Eerstejaars man
359
Aantal studenten
34.5%
359
studenten
totaal
66%