Universiteit van Amsterdam

Arabische Taal en Cultuur

wo bachelor, voltijd
Amsterdam
Het Midden-Oosten staat in het middelpunt van de belangstelling: we zien conflicten, migratievraagstukken en het aanhoudend belang van de regio voor de mondiale energievoorziening. Het Midden-Oosten staat ook voor culturele en historische rijkdom. In het eerste studiejaar leg je een goede basis op het gebied van taal, cultuur en maatschappij met een propedeuse Arabisch of een propedeuse Hebreeuws. Na het eerste studiejaar kies je een van de drie majoren: * Joodse Studies en Hebreeuws: gericht op de culture en intellectuele geschiedenis van het jodendom. Je leert zelfstandig gebruik te maken van Hebreeuwse bronnen bij de beantwoording van actuele (onderzoeks)vragen. * Arabische studies: gericht op de hedendaagse Arabische wereld. Je leert zelfstandig gebruik te maken van Arabische bronnen bij de beantwoording van actuele (onderzoeks)vragen. * Major Middle Eastern Studies: gericht op het moderne Midden-Oosten. In deze Engelstalige major krijg je geen taalverwerving meer. De vakken zijn alle op het gebied van maatschappij, politiek, religie en cultuur.

Sector
Taal en Communicatie

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Talen en Culturen van Azië en Afrika

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Spui 21
1012 WX AMSTERDAM

Meer informatie

Beoordeling arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.4
9.4
Sfeer
8.0
Inhoud
7.5
Algemene vaardigheden
7.2
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
5.6
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.5
Docenten
7.6
Studiebegeleiding
8.0
Toetsing beoordeling
7.6
Informatievoorziening
7.3
Studierooster
7.3
Studielast
9.0
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
5.7
Kwaliteitszorg
7.8
Uitdagend onderwijs
9.5
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
59.3%
Eerstejaars vrouw
40.7%
Eerstejaars man
76
Aantal studenten
59.3%
76
studenten
totaal
41%