Universiteit van Amsterdam

Archeologie en Prehistorie

Bachelor, voltijd
Amsterdam
De UvA bachelor Archeologie en prehistorie bestrijkt het gehele tijdvak dat voor archeologen van belang is: vanaf de prehistorie tot en met de nieuwe tijd, met het accent op Noordwest-Europa en het Mediterrane gebied. Je doet al snel zelf ook mee aan onderzoek en opgravingen. Daarbij kun je op uiteenlopende plaatsen terechtkomen: op een akker in Brabant, op een akropolis in Griekenland, bij Romeinse overblijfselen in Italië, of 'thuis' achter de microscoop. In de UvA-bachelor Archeologie en prehistorie staat de opleiding van student tot wetenschappelijk onderzoeker voorop, maar je kunt je ook richten op de maatschappelijke toepassing van archeologie, bijvoorbeeld in ruimtelijke ordening, monumentenbeleid, voorlichting en de museumwereld. Amsterdam is met zijn vele musea de ideale plek voor deze studie. De UvA heeft een eigen oudheidkundig museum, het Allard Pierson Museum, dat nauw betrokken is bij het onderwijs. Dit is uniek in Nederland. Na de bachelor kun je aan de UvA blijven en kiezen voor een van masterprogramma's op het gebied van oudheidstudies die UvA en VU samen aanbieden binnen het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA).

Sector
Kunst en Cultuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Archeologie

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Spui 21
1012 WX AMSTERDAM

Meer informatie

Open dagen Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelordag
12-10-2019 Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Masterdag
09-11-2019 Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Masterdag
09-11-2019 Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelordag
14-03-2020 Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Studiekeuze Kick-off
12-06-2020 Universiteit van Amsterdam

Beoordeling archeologie en prehistorie aan de Universiteit van Amsterdam

9.1
Sfeer
-
Inhoud
7.7
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.5
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
9.6
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
7.1
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
37.5%
Eerstejaars vrouw
62.5%
Eerstejaars man
29
Aantal studenten
37.5%
29
studenten
totaal
63%