Universiteit Leiden

Notarieel Recht

wo bachelor, deeltijd
Leiden
Het eerste bachelorjaar Het eerste jaar heet de propedeuse. Dit jaar loopt in feite parallel met de bacheloropleidingen rechtsgeleerdheid en fiscaal recht. Je krijgt een duidelijk beeld van wat je als rechtenstudent te wachten staat. Bovendien train je heel veel de juridische vaardigheden. Denk aan argumentatie, het opbouwen van een betoog en tekstanalyse. In het eerste jaar wordt ook een taaltoets onder alle studenten afgenomen. Taalvaardigheid is heel belangrijk voor een jurist. Met deze toets weet je of je het juiste niveau hebt om de studie goed te doorlopen. Het tweede jaar In het tweede jaar ga je echt aan de gang met je specialisatie notarieel recht. De bacheloropleiding notarieel recht biedt dan naast algemene vakken enkele onderdelen speciaal voor notarieel recht. Het derde jaar In het derde studiejaar notarieel recht ligt de nadruk op de specifieke rechtsterreinen van een notaris, zoals onroerend-goedrecht, vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Sector
Recht en Bestuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Recht

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Rapenburg 70
2311 EZ LEIDEN

Meer informatie

Open dagen Universiteit Leiden

Universiteit Leiden
Open Dag
17-10-2020 9:00 - 17:15 uur Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Open Dag
17-10-2020 9:00 - 17:15 uur Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Open Dag
17-10-2020 9:00 - 17:15 uur Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Masterdag
06-11-2020 09:00 - 18:00 uur Universiteit Leiden - Leiden
Universiteit Leiden
Masterdag
06-11-2020 09:00 - 18:00 uur Universiteit Leiden locatie Den Haag - Den Haag

Beoordeling notarieel recht aan de Universiteit Leiden

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
58.3%
Eerstejaars vrouw
41.7%
Eerstejaars man
24
Aantal studenten
58.3%
24
studenten
totaal
42%