Avans Hogeschool

Social Work

hbo bachelor, voltijd
Breda
Fenne is 11 jaar en is onder toezicht gesteld van de Jeugdbescherming. Als gezinsvoogd kijk jij mee met Fennes opvoeding. Tanja en Lars zijn bekend bij de politie. Jij bespreekt in het wijkteam hoe zij op het rechte pad kunnen komen en blijven. Je praat met Tanja en Lars en hun ouders en helpt hen naar oplossingen te zoeken. Peter is 38 jaar, licht verstandelijk beperkt en woont zelfstandig. Jij begeleidt hem in het voeren van zijn huishouding en zoekt met hem een vrijetijdsbesteding. Jij hebt oog voor de kwaliteiten van mensen. Je werkt systematisch en doelgericht aan de aanpak en het voorkomen van problemen. Je hebt lef en verbeeldingskracht. Je bent zichtbaar, aanspreekbaar en betrokken en brengt daardoor mensen met elkaar in contact. Dit vraagt om creativiteit, ondernemerschap en analytisch vermogen. Je leert vooral om mensen met elkaar te verbinden, hen in beweging te krijgen. Omdat samen doen en meedoen een groter gevoel van welzijn oplevert. Je hebt oog voor wat er leeft in een gemeenschap, niet alleen voor kwetsbare mensen. Ben je geslaagd dan ben je Bachelor of Social Work (BSW).

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Social Work

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Hogeschoollaan 1
4818 CR BREDA

Meer informatie

Beoordeling social work aan de Avans Hogeschool

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.7
8.2
Sfeer
7.3
Inhoud
7.7
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
6.7
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.5
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.4
Docenten
7.0
Studiebegeleiding
7.4
Toetsing beoordeling
6.6
Informatievoorziening
6.5
Studierooster
7.1
Studielast
7.7
Groepsgrootte
6.7
Stage en opleiding
8.1
Stage ervaring
6.5
Kwaliteitszorg
7.0
Uitdagend onderwijs
6.2
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
79.6%
Eerstejaars vrouw
20.4%
Eerstejaars man
1,046
Aantal studenten
79.6%
1,046
studenten
totaal
20%