Universiteit Utrecht

Sociale Geografie en Planologie

wo bachelor, voltijd
Utrecht
Als geograaf kijk je naar de inrichting van gebieden en naar de verschillen ertussen. We houden ons bijvoorbeeld bezig met de volgende vraag: Kunnen we politieke conflicten in de wereld verklaren door de ongelijke spreiding van grondstoffen? Als planoloog leer je van de veranderingen in de wereld en denk je na over de beste inrichting van een gebied. Moeten er nieuwe woningen komen buiten de bebouwde kom? De opleiding bestaat uit twee delen: de major vormt maximaal driekwart van de opleiding, het overige deel is profileringruimte. In het eerste jaar maak je kennis met de sociale geografie en planologie. Je volgt verplichte vakken zoals Inleiding Sociale Geografie en Inleiding Planologie en keuzevakken, zoals Planningtheorie, Economische geografie en Stadsgeografie I; gebruik van de stad. Vervolgens specialiseer je je bijvoorbeeld in stadsgeografie, economische geografie of ontwikkelingsstudies. Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met de opleiding. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.

Sector
Aarde en Milieu

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Sociale geografie en planologie

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Heidelberglaan 8
3584 CS UTRECHT

Meer informatie

Beoordeling sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.2
8.4
Sfeer
7.8
Inhoud
7.8
Algemene vaardigheden
8.0
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
5.6
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.3
Docenten
7.0
Studiebegeleiding
7.4
Toetsing beoordeling
6.9
Informatievoorziening
7.1
Studierooster
7.5
Studielast
8.0
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
8.7
Stage ervaring
6.6
Kwaliteitszorg
7.1
Uitdagend onderwijs
7.3
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
34.1%
Eerstejaars vrouw
65.9%
Eerstejaars man
725
Aantal studenten
34.1%
725
studenten
totaal
66%