Vrije Universiteit Amsterdam

Aardwetenschappen

Bachelor, voltijd
Amsterdam
Aardwetenschappen is een verzamelnaam van Geologie, Fysische geografie, Geomilieuwetenschappen en Geoarcheologie. Je gaat met alle natuurwetenschappelijke aspecten van de Aarde aan de slag. Je leert over gebergten en gesteente, fossielen en mineralen, ijskappen, rivieren en de oceaan. En over de hemellichamen om ons heen. De opleiding gaat dieper in op de invloed die de Aarde op de maatschappij heeft. En andersom. Denk aan aardbevingen, schoon drinkwater of overstromingen door klimaatveranderingen. Als aardwetenschapper ben je straks opgeleid met kennis van zaken die er toe doet in de toekomst!
LET OP: er zijn opleidingen Aardwetenschappen met afwijkende toelatingseisen

Sector
Aarde en Milieu

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Aardwetenschappen

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
350

Bezoekadres
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

Meer informatie

Open dagen Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam
VU Bachelordag
02-11-2019 Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
VU Bachelordag
02-11-2019 Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
VU Master's Evening
03-12-2019 VU

Beoordeling aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.8
9.4
Sfeer
8.3
Inhoud
7.8
Algemene vaardigheden
7.9
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.8
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.2
Docenten
7.3
Studiebegeleiding
7.8
Toetsing beoordeling
7.6
Informatievoorziening
8.2
Studierooster
7.5
Studielast
8.8
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
7.2
Kwaliteitszorg
7.8
Uitdagend onderwijs
7.5
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
34.7%
Eerstejaars vrouw
65.3%
Eerstejaars man
244
Aantal studenten
34.7%
244
studenten
totaal
65%