Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen

Sportkunde

Bachelor, voltijd
Nijmegen
Als sportkundige breng je bijvoorbeeld mensen in beweging voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. Of word je manager bij een groot sportbedrijf, een sportorganisatie of bij een adviesbureau dat een gezonde leefstijl bevordert. Bij Sportkunde in Nijmegen kun je het accent leggen op zowel de sociaal-agogische waarde, de maatschappelijke en economische waarde als op de gezondheidswaarde van sport en bewegen. Die keuze maak je zelf! Bedenk ook dat maatschappelijke ontwikkelingen als toenemende obesitas (overmatige vetstapeling in het lichaam), vergrijzing en integratieproblemen ervoor zorgen dat sport en bewegen ook steeds belangrijker is, ook in je eigen directe omgeving. Als Sportkundige maak jij bewegen mogelijk en krijg je iedereen in beweging! Je leert uiteenlopende doelgroepen in beweging te krijgen met praktijkcases en hoe je bijvoorbeeld je eigen sportzaak opzet en runt. Je verdiept je ook in (leefstijl)coaching. Daarbij streef je een gezonde(re) leefstijl of een beter welbevinden na en leer je mensen te genieten van sport en bewegen.

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Sport en Bewegen

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Kapittelweg 33
6535 EN NIJMEGEN

Meer informatie

Beoordeling sportkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.6
8.7
Sfeer
7.0
Inhoud
7.5
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.1
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.3
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.3
Docenten
7.2
Studiebegeleiding
7.0
Toetsing beoordeling
6.7
Informatievoorziening
7.2
Studierooster
7.3
Studielast
7.6
Groepsgrootte
5.9
Stage en opleiding
7.0
Stage ervaring
6.5
Kwaliteitszorg
6.7
Uitdagend onderwijs
5.8
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
27.7%
Eerstejaars vrouw
72.3%
Eerstejaars man
1,273
Aantal studenten
27.7%
1,273
studenten
totaal
72%