Hogeschool Inholland Diemen

Business Studies

Bachelor, voltijd
Diemen
Het zakenleven roept je, maar je weet nog niet goed in welke vorm. Toch weet je dat jij thuishoort in de wereld van business en finance. Je bent ontzettend gedreven, hebt een zakelijke aanleg en je bent geboeid door succesvolle bedrijven. Je bent ondernemend, sociaal en je kunt gemakkelijk schakelen. Je hebt een brede interesse maar je wilt je ook verdiepen. Je legt de lat hoog voor jezelf en voor anderen, maar je kunt ook incasseren. Je houdt het overzicht, ook als het ingewikkeld wordt, en je laat je niet gemakkelijk tegenhouden. In het eerste jaar volg je vakken die te maken hebben met de markt, business economics, mens in organisatie en processen & systemen. Het tweede jaar werk je aan verbreding en verdieping van je kennis en leer je verbanden te leggen. Ook voer je een consumentenonderzoek uit. In het derde en vierde leerjaar staan opdrachten centraal, die gekoppeld zijn aan jouw gekozen afstudeerrichting. In het derde jaar loop je stage en leer je te functioneren in de praktijk van een organisatie, zowel in samenwerking met een team als zelfstandig. Tijdens je stage voer je een praktijkgericht onderzoek uit. Dat onderzoek hangt nauw samen met je zelfgekozen specialisatie.

Sector
Economie en Bedrijf

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Business Studies

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres

DIEMEN

Meer informatie

Beoordeling business studies aan de Hogeschool Inholland Diemen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 6.8
7.4
Sfeer
6.8
Inhoud
7.3
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
6.7
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
6.6
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
6.5
Docenten
6.4
Studiebegeleiding
6.7
Toetsing beoordeling
6.1
Informatievoorziening
6.5
Studierooster
6.6
Studielast
7.5
Groepsgrootte
5.3
Stage en opleiding
7.7
Stage ervaring
6.2
Kwaliteitszorg
6.5
Uitdagend onderwijs
6.3
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
33.9%
Eerstejaars vrouw
66.1%
Eerstejaars man
443
Aantal studenten
33.9%
443
studenten
totaal
66%