Aeres Hogeschool

Dier- en Veehouderij

hbo bachelor, voltijd
Dronten
De vier studies die onder Dier- en veehouderij vallen hebben een verschillende focus. We onderscheiden: Diergezondheid & management (huisdieren), Rundveehouderij, Agrarisch ondernemerschap en Varkens- en pluimveehouderij. Alle vier studies zijn door hun specifieke focus uniek in Nederland! Kenmerkend voor Dronten is dat veel docenten uit de praktijk komen! Of het nu gaat om veevoeding, gezondheid, bemesting en bedrijfsovername. Docenten kunnen daardoor altijd de theorie met de praktijk verbinden. Tijdens je studie staat de beroepspraktijk centraal. De hogeschool heeft op loopafstand een prachtig praktijkbedrijf met rundvee-, varkens- en kippenstallen. Ook zijn er nauwe contacten met het werkveld waardoor je veel praktijkervaring kunt opdoen. Met deze ervaringen ben je straks van waarde op de arbeidsmarkt. Er worden steeds meer hoog opgeleide bedrijfsopvolgers en adviseurs gevraag gespecialiseerd in vee- /diervoeding, diergezondheid en fokkerij die midden in de maatschappij staan en binding hebben met de sector.

Sector
Aarde en Milieu

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Landbouw

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
De Drieslag 4
8251 JZ DRONTEN

Meer informatie

Open dagen Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool
Online open dag Wageningen
22-01-2021 0:30 - 23:30 uur Aeres Hogeschool

Beoordeling dier- en veehouderij aan de Aeres Hogeschool

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.9
8.9
Sfeer
7.4
Inhoud
7.9
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.6
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.6
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.6
Docenten
7.5
Studiebegeleiding
7.4
Toetsing beoordeling
7.0
Informatievoorziening
5.9
Studierooster
7.0
Studielast
7.6
Groepsgrootte
6.6
Stage en opleiding
8.0
Stage ervaring
6.9
Kwaliteitszorg
7.4
Uitdagend onderwijs
7.5
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
40.9%
Eerstejaars vrouw
59.1%
Eerstejaars man
893
Aantal studenten
40.9%
893
studenten
totaal
59%