NHL Stenden Groningen

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits

hbo bachelor, voltijd
Groningen
LET OP: er zijn opleidingen Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits met afwijkende toelatingseisen

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Lerarenopleiding talen

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Zernikepark 10
9747 AN GRONINGEN

Meer informatie

Open dagen NHL Stenden Groningen

NHL Stenden Groningen
Open dag voltijdopleidingen
13-11-2021 NHL Stenden Hogeschool
NHL Stenden Groningen
Open dag Terschelling
27-11-2021 NHL Stenden Hogeschool
NHL Stenden Groningen
Open dag voltijdopleidingen
05-02-2022 NHL Stenden Hogeschool
NHL Stenden Groningen
Open dag Terschelling
12-03-2022 NHL Stenden Hogeschool

Beoordeling opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in duits aan de NHL Stenden Groningen

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
-
Eerstejaars man
-
Aantal studenten