Hogeschool Inholland Haarlem

Finance & Control

hbo bachelor, voltijd
Haarlem
Je bent gefascineerd door cijfers, de wereld van geld en door de vraag hoe je financiële kwesties cijfermatig kunt onderbouwen. Je hebt zelf altijd je zaakjes op orde: je bent gedisciplineerd, nauwkeurig en je stelt hoge eisen aan jezelf. Rekenen met getallen is voor jou geen opgave, het is een spel dat je graag speelt. Het bedrijfsleven heeft een natuurlijke aantrekkingskracht op jou: daar gebeurt het. Je werkt graag in teamverband en je kunt individueel ook uitstekend uit de voeten. Je overtuigt graag, communiceert gemakkelijk en je voelt je comfortabel in zowel een dienstbare als in een leidende positie. Het eerste studiejaar volg je samen met studenten van de brede opleiding Business Studies en de opleiding Accountancy. Het werkveld vraagt namelijk om een brede oriëntatie. Vanaf het tweede jaar ga je verder met de opleiding Finance & Control: Bedrijfseconomie. In het derde studiejaar loop je een half jaar stage en volg je een verdiepend programma. In het vierde studiejaar vervolg je het verdiepende programma. Je richt je op strategisch management, schrijft je eindscriptie en voert een adviesopdracht uit waarin alle aspecten van de opleiding in samenhang getoetst worden.

Sector
Economie en Bedrijf

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Bedrijfseconomie

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
450

Bezoekadres
Bijdorplaan 15
2015 CE HAARLEM

Meer informatie

Open dagen Hogeschool Inholland Haarlem

Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open dag
06-11-2021 10:00 - 14:00 uur Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland Haarlem
Open dag AVAG
06-11-2021 10:00 - 14:00 uur Academie Verloskunde (AVAG)
Hogeschool Inholland Haarlem
Open avond AVAG
15-12-2021 17:00 - 20:00 uur Academie Verloskunde (AVAG)
Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open avond
15-12-2021 17:00 - 20:00 uur Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open avond
09-02-2022 17:00 - 20:00 uur Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland Haarlem
Open avond AVAG
09-02-2022 17:00 - 20:00 uur Academie Verloskunde (AVAG)
Hogeschool Inholland Haarlem
Open dag AVAG
09-04-2022 10:00 - 14:00 uur Academie Verloskunde (AVAG)
Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open dag
09-04-2022 10:00 - 14:00 uur Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open avond deeltijd
08-06-2022 17:00 - 20:00 uur Hogeschool Inholland

Beoordeling finance & control aan de Hogeschool Inholland Haarlem

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.5
8.3
Sfeer
7.4
Inhoud
7.6
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.4
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.0
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.0
Docenten
7.3
Studiebegeleiding
7.6
Toetsing beoordeling
6.9
Informatievoorziening
7.3
Studierooster
7.1
Studielast
7.9
Groepsgrootte
6.8
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
6.6
Kwaliteitszorg
7.0
Uitdagend onderwijs
6.4
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
18.8%
Eerstejaars vrouw
81.2%
Eerstejaars man
122
Aantal studenten
18.8%
122
studenten
totaal
81%