Hogeschool Inholland Haarlem

Tourism Management

hbo bachelor, voltijd
Haarlem
De opleiding Tourism Management leidt je op tot een professional die weet waar hij of zij voor staat, die heeft ontdekt waar zijn of haar talenten liggen en die dat talent concreet weet te koppelen aan de actuele wereld van dit vak. In het eerste jaar leer je over het ontwikkelen en vermarkten van toeristische producten. Ook het bepalen van een strategie voor toeristische bestemmingen en organisaties komt in het eerste jaar aan bod. In het tweede studiejaar is er veel aandacht voor het managen en ondernemen binnen het toeristische werkveld. Het derde jaar bestaat uit een stage van twintig weken en een studieperiode in het buitenland. Veel studenten kiezen ervoor om ook hun stage in het buitenland te lopen, waardoor ze dus een heel studiejaar internationale ervaring opdoen. De eerste helft van het vierde jaar duik je de diepte in met een specialisatie naar keuze, en de tweede helft staat in het teken van je afstuderen.
LET OP: er zijn opleidingen Tourism Management met afwijkende toelatingseisen

Sector
Economie en Bedrijf

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Toerisme en Vrijetijdskunde

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
600

Bezoekadres
Bijdorplaan 15
2015 CE HAARLEM

Meer informatie

Open dagen Hogeschool Inholland Haarlem

Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open dag
06-11-2021 10:00 - 14:00 uur Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland Haarlem
Open dag AVAG
06-11-2021 10:00 - 14:00 uur Academie Verloskunde (AVAG)
Hogeschool Inholland Haarlem
Open avond AVAG
15-12-2021 17:00 - 20:00 uur Academie Verloskunde (AVAG)
Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open avond
15-12-2021 17:00 - 20:00 uur Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open avond
09-02-2022 17:00 - 20:00 uur Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland Haarlem
Open avond AVAG
09-02-2022 17:00 - 20:00 uur Academie Verloskunde (AVAG)
Hogeschool Inholland Haarlem
Open dag AVAG
09-04-2022 10:00 - 14:00 uur Academie Verloskunde (AVAG)
Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open dag
09-04-2022 10:00 - 14:00 uur Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland Haarlem
(Online) Open avond deeltijd
08-06-2022 17:00 - 20:00 uur Hogeschool Inholland

Beoordeling tourism management aan de Hogeschool Inholland Haarlem

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.9
8.3
Sfeer
7.3
Inhoud
7.5
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.1
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
6.7
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.1
Docenten
6.9
Studiebegeleiding
7.3
Toetsing beoordeling
6.8
Informatievoorziening
6.4
Studierooster
7.2
Studielast
6.8
Groepsgrootte
6.1
Stage en opleiding
7.8
Stage ervaring
6.7
Kwaliteitszorg
6.9
Uitdagend onderwijs
8.2
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
83.2%
Eerstejaars vrouw
16.8%
Eerstejaars man
396
Aantal studenten
83.2%
396
studenten
totaal
17%