Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam

Theologie (joint degree)

wo bachelor, deeltijd
Amsterdam
Als je kiest voor de opleiding Theologie (joint degree) van de PThU en de Vrij Universiteit Amsterdam, dan kies je voor een opleiding die diep geworteld is in de protestantse kerkelijke traditie en ga je het gesprek aan met mede-gelovigen uit de hele breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de traditie, kijk je de wereld in en bestudeer je de wisselwerking tussen kerk, religie, maatschappelij en cultuur. Binnen de joint bachelor krijg je les van docenten van de PThU en van de Vrije Universiteit. Ook volg je colleges samen met studenten van de Vrije Universiteit met uiteenlopende achtergronden. Zo sta je al in de bachelor theologie met beide benen in de diversiteit van de Nederlandse samenleving.

Sector
Kunst en Cultuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Theologie en Levensbeschouwing

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

Meer informatie

Open dagen Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam

Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam
Open dag bachelor Theologie
05-11-2021 Protestantse Theologische Universiteit
Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam
Open dag bachelor theologie RUG
12-11-2021 10:00 - 17:00 uur Protestantse Theologische Universiteit
Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam
Open dag bachelor theologie RUG
04-02-2022 10:00 - 17:00 uur Protestantse Theologische Universiteit
Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam
Open dag bachelor Theologie RUG
23-04-2022 11:00 - 16:00 uur Protestantse Theologische Universiteit

Beoordeling theologie (joint degree) aan de Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam

-
Sfeer
7.1
Inhoud
7.2
Algemene vaardigheden
6.7
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.3
Docenten
6.0
Studiebegeleiding
6.7
Toetsing beoordeling
6.8
Informatievoorziening
7.6
Studierooster
6.6
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
6.5
Kwaliteitszorg
6.4
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
30.8%
Eerstejaars vrouw
69.2%
Eerstejaars man
34
Aantal studenten
30.8%
34
studenten
totaal
69%