Avans Hogeschool Tilburg

Bouwkunde

hbo bachelor, duaal
Tilburg
Iemand wil een duurzaam huis bouwen. Jij werkt als tekenaar mee aan de woning van de toekomst. Of werkt het ontwerp van de architect uit in een bouwtechnische- of constructietekening. Een gemeente laat een stationshal renoveren. Jij plant de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing. Organisaties kunnen jouw bouwkundig, technisch en economisch inzicht goed gebruiken. Jij kijkt anders naar gebouwen. Bent geĆÆnteresseerd in hun constructie en vormgeving. In hoe ze in de omgeving passen. En hoe de bouw wordt georganiseerd. Jij houdt van de mix van exact en creativiteit. Bent goed in technische vakken. Kunt goed rekenen en verbanden leggen. En hebt interesse in mens en maatschappij. Jij bent de bouwkundige van de toekomst. Je analyseert woonwijken. Ontdekt wat goed is en wat niet. Maakt met een bouwbedrijf een ontwerp voor woningen. Leert naar vorm te kijken. Hoe je isolatie berekent. Verdiept je in constructies. Kijkt naar het bouwproces en welke bouwtechnieken er zijn. Leert plannen, binnen een budget te werken en hoe onder jouw leiding een ingewikkeld proces met diverse partijen verloopt. Ben je geslaagd, dan ben je ingenieur met de titel Bachelor of Science (BSc).

Sector
Techniek

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Bouwkunde

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA TILBURG

Meer informatie

Beoordeling bouwkunde aan de Avans Hogeschool Tilburg

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.1
7.7
Sfeer
6.5
Inhoud
7.2
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
6.8
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
7.1
Aansluiting beroepspraktijk
6.5
Docenten
7.1
Studiebegeleiding
6.6
Toetsing beoordeling
5.7
Informatievoorziening
6.1
Studierooster
6.8
Studielast
7.1
Groepsgrootte
6.9
Stage en opleiding
7.9
Stage ervaring
5.8
Kwaliteitszorg
6.5
Uitdagend onderwijs
4.5
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
11.4%
Eerstejaars vrouw
88.6%
Eerstejaars man
107
Aantal studenten
11.4%
107
studenten
totaal
89%