Avans Hogeschool Tilburg

Civiele Techniek

hbo bachelor, duaal
Tilburg
Jouw ingenieursbureau krijgt de opdracht om de files in Zuid-Nederland te verminderen. Jij maakt een verkeerskundig ontwerp. De dijken in Zeeland verslappen. Jij bedenkt een duurzame constructie. Je hebt als civiel technicus een veelzijdige toekomst. Jij houdt Nederland droog of zorgt voor een goed wegennetwerk. Je hebt oog voor je omgeving. Ziet overal om je heen technische werken. Wegen, tunnels, stations, dijken. Jij kijkt met bewondering naar die grote constructies. Er schuilt een wereld van techniek achter. Het kleinste detail vind je even belangrijk als het grote geheel. Je hebt aanleg voor natuurkunde. Grote kans dat er een civiel technicus in je schuilt. Jij leert alles over het ontwerpen van een stuw. Of het onderhouden van een viaduct. Jij bekwaamt je in constructieve berekeningen. Of jij ziet je toekomst in het opstellen van onderhoudsplannen. Je verscherpt jouw ruimtelijke inzicht. Je leert oplossingsgericht denken en handelen. Je leert samenwerken en organiseren. Je besteedt ook aandacht aan de maatschappij. Aan mensen en het milieu. Ben je geslaagd, dan ben je ingenieur en behaalt de titel Bachelor of Science (BSc).

Sector
Techniek

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Civiele techniek

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
500

Bezoekadres
Professor Cobbenhagenlaan 13
5037 DA TILBURG

Meer informatie

Beoordeling civiele techniek aan de Avans Hogeschool Tilburg

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.8
8.3
Sfeer
6.8
Inhoud
7.3
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
6.7
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
7.9
Aansluiting beroepspraktijk
6.8
Docenten
6.5
Studiebegeleiding
6.8
Toetsing beoordeling
6.5
Informatievoorziening
6.3
Studierooster
7.3
Studielast
7.8
Groepsgrootte
8.0
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
6.7
Kwaliteitszorg
6.8
Uitdagend onderwijs
6.1
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
100.0%
Eerstejaars man
28
Aantal studenten