Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen

Predikantschap

wo master, deeltijd
Groningen
De master 'Predikantschap' van de PThU in Groningen is een academische opleiding tot predikant. Met het diploma kun je als dominee aan de slag in een traditionele kerkelijke gemeente of als pionier bij een missionair project. Maar er zijn ook theologen die ervoor kiezen om journalist te worden, onderzoeker of burgemeester. Tijdens de opleiding krijg je alle gereedschappen om zelfstanding aan de slag te gaan, in de kerk, maar ook in de breedte van de samenleving. Je krijgt een brede academische vorming, leert reflecteren en onderzoeken, maar doet ook veel praktijkervaring op. De opleiding duurt in totaal 3 jaar en heeft een omvang van 180 ects.

Sector
Kunst en Cultuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Theologie en Levensbeschouwing

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Oude Ebbingestraat 25
9712 HA GRONINGEN

Meer informatie

Open dagen Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen

Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen
Bachelor voorlichtingsdagen Groningen
29-01-2021 Protestantse Theologische Universiteit
Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen
Bachelor voorlichtingsdagen Groningen
29-01-2021 Protestantse Theologische Universiteit

Beoordeling predikantschap aan de Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
-
Eerstejaars man
-
Aantal studenten