Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen

Verdieping

wo master, deeltijd
Groningen
Als je kiest voor de Master Verdieping, kun je je specialiseren in een van de volgende vier onderwerpen: Ethics of Dignity, Living Texts, Missional Communities of Thinking God Interculturally. Je krijgt college's waarin de thema's verder worden uitgediept en vervolgens schrijf je een masterthesis die past bij jouw profiel.

Sector
Kunst en Cultuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Theologie en Levensbeschouwing

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Oude Ebbingestraat 25
9712 HA GRONINGEN

Meer informatie

Open dagen Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen

Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen
Bachelor voorlichtingsdagen Groningen
29-01-2021 Protestantse Theologische Universiteit
Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen
Bachelor voorlichtingsdagen Groningen
29-01-2021 Protestantse Theologische Universiteit

Beoordeling verdieping aan de Protestantse Theologische Universiteit locatie Groningen

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
100.0%
Eerstejaars man
-
Aantal studenten