NHL Stenden Terschelling

Ocean Technology

hbo bachelor, voltijd
Terschelling
Havens aanleggen, olieplatformen bouwen of pijpleidingen aanleggen op de bodem van de oceaan. Deze projecten kunnen niet van start gaan zonder van tevoren onderzoek te doen naar de zeebodem. Deze moet natuurlijk wel geschikt zijn om iets op te bouwen. Het onderzoek naar die bodem wordt verricht door hydrografen. Tijdens de opleiding Ocean Technology word je hiervoor opgeleid. Als hydrograaf voer je bijvoorbeeld dieptemetingen op zee uit en breng je de structuur van de zeebodem in kaart. Je krijgt uiteenlopende opdrachten. Je bereidt projecten voor, installeert de apparatuur aan boord van het meetvaartuig, voert metingen uit en je analyseert en verwerkt de gegevens tot kaarten en rapportages. Je werk is van groot belang voor baggeraars en offshorebedrijven, omdat dit bepaalt of zij hun werk uit kunnen voeren. Na je studie kun je in Nederland, maar ook internationaal aan de slag! Ons Maritiem Instituut Willem Barentsz heeft unieke simulatoren, een eigen opleidingsvaartuig, goed ingerichte practicumlokalen en werkplaatsen, eigen studentenhuisvesting en een eigen restaurant.

Sector
Techniek

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Zee- en Luchtvaart

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Dellewal 8
8881 EG TERSCHELLING

Meer informatie

Open dagen NHL Stenden Terschelling

NHL Stenden Terschelling
Open dag voltijdopleidingen
13-11-2021 NHL Stenden Hogeschool
NHL Stenden Terschelling
Open dag Terschelling
27-11-2021 NHL Stenden Hogeschool
NHL Stenden Terschelling
Open dag voltijdopleidingen
05-02-2022 NHL Stenden Hogeschool
NHL Stenden Terschelling
Open dag Terschelling
12-03-2022 NHL Stenden Hogeschool

Beoordeling ocean technology aan de NHL Stenden Terschelling

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.7
9.2
Sfeer
7.6
Inhoud
7.8
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.9
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
8.3
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.8
Docenten
7.3
Studiebegeleiding
7.5
Toetsing beoordeling
7.3
Informatievoorziening
6.6
Studierooster
7.1
Studielast
8.3
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
8.6
Stage ervaring
6.9
Kwaliteitszorg
7.2
Uitdagend onderwijs
7.7
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
33.3%
Eerstejaars vrouw
66.7%
Eerstejaars man
90
Aantal studenten
33.3%
90
studenten
totaal
67%