Windesheim locatie Groningen

Educational Needs

hbo master, voltijd
Groningen
Tijdens de Master Educational Needs word je voortdurend aangesproken op het (door)ontwikkelen van een zelfbewuste, kritische en vernieuwende houding. Deze houding zet je in om leer- en werkomgevingen in je eigen praktijk te ontwerpen vanuit de nieuwste onderwijskundige opvattingen en leertheorieën. Je persoonlijke begeleiding kenmerkt zich door motiveren, reflecteren en tactvol confronteren vanuit hoge verwachtingen. ‘Teach as you preach’ is ons credo. De master sluit uitstekend aan op praktijkvragen die samenhangen met actuele ontwikkelingen in het brede onderwijswerkveld. De opleiding kent acht leerroutes. Je kiest de leerroute waarmee jij je kunt specialiseren in de richting die het beste past bij jouw onderwijspraktijk en interesses: Begeleider in het onderwijs Expert in NT2, nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit * Expert Reken-wiskunde/dyscalculie * Expert Taal/dyslexie * Expert Talentontwikkeling en toekomstgericht leren Gedragspecialist Remedial teacher * Specialist jonge kind Alle leerroutes van de master Educational Needs kun je in deeltijd volgen. De routes met een * kun je ook via e-learning volgen.

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Lerarenopleidingen speciaal

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Phebensstraat 1
9711 BL GRONINGEN

Meer informatie

Beoordeling educational needs aan de Windesheim locatie Groningen

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
-
Eerstejaars man
-
Aantal studenten