Avans Hogeschool 's Hertogenbosch

Social Work

hbo bachelor, voltijd
's-Hertogenbosch
Fenna is 12 jaar, onhandelbaar en gaat niet naar school. De leerplichtplichtambtenaar legt dit voor aan de kinderrechter. Als gezinsvoogd begeleid je het gezin hierbij. Jongensprostitutie is in Eindhoven een probleem. Als sociaal werker voor de gemeente bespreek je dit onder andere met het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Senioren hebben last van hangjongeren. Als jongerenwerker ga jij het gesprek aan en regel je een ontmoeting. Ook vraag je de jongeren om computerles te geven aan de senioren. Jij hebt oog voor de kwaliteiten van mensen. Je werkt doelgericht aan de aanpak en het voorkomen van problemen en je hebt lef en verbeeldingskracht. Je bent zichtbaar, aanspreekbaar en betrokken en brengt mensen met elkaar in contact. Dit vraagt om creativiteit, ondernemerschap en analytisch vermogen. Je leert vooral om mensen met elkaar te verbinden, hen in beweging te krijgen. Omdat samen doen en meedoen een groter gevoel van welzijn oplevert. Je hebt oog voor wat er leeft in een gemeenschap, niet alleen voor kwetsbare mensen. Als je slaagt ben je Bachelor of Social Work (BSW).

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Social Work

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Onderwijsboulevard 215
5223 DE DEN BOSCH

Meer informatie

Beoordeling social work aan de Avans Hogeschool 's Hertogenbosch

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.2
8.5
Sfeer
7.6
Inhoud
8.0
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.2
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.6
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.0
Docenten
7.6
Studiebegeleiding
7.2
Toetsing beoordeling
6.9
Informatievoorziening
6.7
Studierooster
7.2
Studielast
8.0
Groepsgrootte
6.5
Stage en opleiding
7.9
Stage ervaring
7.0
Kwaliteitszorg
7.6
Uitdagend onderwijs
6.6
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
81.4%
Eerstejaars vrouw
18.6%
Eerstejaars man
1,235
Aantal studenten
81.4%
1,235
studenten
totaal
19%