Zuyd Hogeschool locatie Maastricht

Docent Muziek

hbo bachelor, voltijd
Maastricht
Je betrekt kinderen, jongeren en volwassenen op een inspirerende wijze bij muziek en cultuur. Je stimuleert en leert hun zelf musiceren. De opleiding Docent Muziek is een praktijkgerichte opleiding waarbinnen je volop mogelijkheden krijgt je te ontwikkelen op muzikaal, (ortho)pedagogisch en didactisch gebied. Je krijgt met uiteenlopende werkvormen te maken zoals projectonderwijs, individueel instrumentaal/vocaal onderwijs, stages en e-learning. Vanaf het derde jaar kies je een hoofdspecialisatie: Muziek in Kunsteducatie of Orthopedagogische Muziekbeoefening. Daarnaast zijn er verschillende verdiepende subspecialisaties. Deze specialisaties geven je meer bekwaamheid in het uitoefenen van je toekomstig beroep. Je profileert je door een specifieke vakkenkeuze en keuzestages. Hiernaast krijg je een verdere verdieping op vocaal-instrumentaal niveau.

Sector
Kunst en Cultuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Muziek

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Brusselseweg 150
6217 HB MAASTRICHT

Meer informatie

Beoordeling docent muziek aan de Zuyd Hogeschool locatie Maastricht

Gemiddeld scoort deze opleiding een 9.2
10.0
Sfeer
8.9
Inhoud
9.1
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
8.3
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
9.6
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.7
Docenten
8.5
Studiebegeleiding
8.7
Toetsing beoordeling
8.2
Informatievoorziening
8.3
Studierooster
7.4
Studielast
9.4
Groepsgrootte
8.9
Stage en opleiding
9.3
Stage ervaring
8.6
Kwaliteitszorg
9.1
Uitdagend onderwijs
7.3
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
44.4%
Eerstejaars vrouw
55.6%
Eerstejaars man
57
Aantal studenten
44.4%
57
studenten
totaal
56%