Iselinge Hogeschool

Lerarenopleiding Basisonderwijs

Bachelor, deeltijd
Doetinchem
Iselinge Hogeschool is een gespecialiseerde hogeschool die leraren opleidt voor het basis- en speciaal basisonderwijs. Het is de enige hbo-instelling in de Achterhoek. Iselinge Hogeschool wil het onderwijs voorzien van goed opgeleide leraren die de leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Naast de vierjarige voltijdopleiding, bieden we verschillende trajecten in deeltijd en een academische variant aan. Iselinge Hogeschool is een kleine hbo-instelling. Voordeel is dat je als student direct te maken hebt met het personeel dat de opleiding en de begeleiding verzorgt. Je verdwijnt bij ons niet in de grote massa; er is aandacht voor de individuele student en persoonlijk contact tussen de student en docenten. Iselinge Hogeschool maakt onderdeel uit van IJsselgroep. Dit is een unieke situatie; opleiding, nascholing én deskundigheidsbevordering vinden in hetzelfde gebouw plaats. Studenten krijgen betrekkelijk veel les. In de opleiding wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de kennisbasis taal en rekenen, Engels en onderzoek. Verder is er veel aandacht voor passend onderwijs, wetenschap en techniek en voor crossmediale didactiek.

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Leraar basisonderwijs (PABO)

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
600

Bezoekadres
Bachlaan 11
7002 MZ DOETINCHEM

Meer informatie

Beoordeling lerarenopleiding basisonderwijs aan de Iselinge Hogeschool

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.8
8.7
Sfeer
7.6
Inhoud
7.4
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.1
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
8.6
Aansluiting beroepspraktijk
7.9
Docenten
7.5
Studiebegeleiding
7.3
Toetsing beoordeling
6.2
Informatievoorziening
6.7
Studierooster
6.7
Studielast
8.5
Groepsgrootte
6.3
Stage en opleiding
8.7
Stage ervaring
7.2
Kwaliteitszorg
7.1
Uitdagend onderwijs
4.8
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
65.4%
Eerstejaars vrouw
34.6%
Eerstejaars man
58
Aantal studenten
65.4%
58
studenten
totaal
35%