Van Hall Larenstein

Management van de Leefomgeving

hbo bachelor, voltijd
Rheden
Nederland is een dichtbevolkt land en ook wereldwijd leeft straks 70% van de bevolking in stedelijke gebieden. Iedereen gebruikt deze ruimte op zijn eigen manier en heeft zijn eigen wensen en belangen. Niet alleen de verstedelijking, maar ook klimaatverandering heeft een grote impact op de stad. Dat betekent dat steden steeds slimmer moeten worden ingericht om ze leefbaar te houden. Door slimme innovaties toe te passen en haalbare en betaalbare oplossingen te bedenken, zorg jij straks samen met anderen voor een meer duurzame en beter leefbare stedelijke omgeving. Management van de Leefomgeving leert je daarvoor anders denken. Ga jij die uitdaging aan?

Sector
Aarde en Milieu

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Ruimtelijke ordening en planologie

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Larensteinselaan 26a
6882 CT VELP

Meer informatie

Open dagen Van Hall Larenstein

Van Hall Larenstein
Open dag in Leeuwarden
13-11-2021 10:00 - 15:00 uur Hogeschool Van Hall Larenstein
Van Hall Larenstein
Open dag Venlo
20-11-2021 10:00 - 15:00 uur Hogeschool Van Hall Larenstein

Beoordeling management van de leefomgeving aan de Van Hall Larenstein

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.5
9.1
Sfeer
7.3
Inhoud
7.7
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
8.1
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.6
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.5
Docenten
7.8
Studiebegeleiding
6.8
Toetsing beoordeling
6.8
Informatievoorziening
7.3
Studierooster
7.4
Studielast
7.8
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
6.9
Kwaliteitszorg
7.1
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
47.6%
Eerstejaars vrouw
52.4%
Eerstejaars man
46
Aantal studenten
47.6%
46
studenten
totaal
52%