HKU

Theater

hbo bachelor, voltijd
Utrecht
Bij HKU Theater kun je kiezen uit: Acting Als je afstudeert met de afstudeerrichting Bachelor of Theatre in Acting ben je acteur voor theater, film of televisie. Naast de opleiding tot acteur is er een mogelijkheid om je na een jaar te specialiseren als acteur-theatermaker. Docent Theater Met de studie Bachelor Theatre in Education word je opgeleid tot Docent Theater met een eerstegraads lesbevoegdheid. (zie opleiding Docent Theater) Interactive Performance Design Om ervaringen te ontwerpen gebruik je elementen uit verschillende disciplines: games en interactiviteit, kunst, techniek, theater en performance. Writing for Performance De afstudeerrichting Writing for Performance van de HKU is de enige voltijd hbo-studie tot dramaschrijver in Nederland. Als afgestudeerde ben je professioneel dramaschrijver van teksten voor theater, film, televisie, radio en nieuwe media. Theatre Design De afstudeerrichting Theatre Design leidt je op tot theatervormgever. Beeldende kunst en theater komen in deze studie bij elkaar. Het vertellen van een verhaal in beelden is het belangrijkst.

Sector
Kunst en Cultuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Toneel

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Nieuwekade 1
3511 RV UTRECHT

Meer informatie

Open dagen HKU

HKU
Open dag
28-11-2020 10:00 - 16:00 uur Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Beoordeling theater aan de HKU

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.5
9.3
Sfeer
8.0
Inhoud
8.0
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.2
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.8
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.1
Docenten
8.0
Studiebegeleiding
7.5
Toetsing beoordeling
6.7
Informatievoorziening
7.1
Studierooster
6.9
Studielast
8.1
Groepsgrootte
7.2
Stage en opleiding
8.5
Stage ervaring
7.3
Kwaliteitszorg
8.4
Uitdagend onderwijs
5.8
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
64.9%
Eerstejaars vrouw
35.1%
Eerstejaars man
190
Aantal studenten
64.9%
190
studenten
totaal
35%