ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

Opleiding Tolk-Vertaler

hbo bachelor, deeltijd
Utrecht
ITV Hogeschool biedt deeltijdopleidingen aan voor Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans, met veel aandacht voor de maatschappelijke en culturele aspecten van de taal.

Sector
Taal en Communicatie

Bekostiging
Niet-Bekostigd

Cluster
Vertaalopleidingen

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Padualaan 97
3584 CH UTRECHT

Meer informatie

Beoordeling opleiding tolk-vertaler aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
-
Eerstejaars man
-
Aantal studenten