Luzac Hogeschool B.V.

Business Administration

hbo bachelor, voltijd
Utrecht
Projectmanagement, financieel management, marketing en bedrijfskundige processen zijn onderwerpen die voorbijkomen. Naast de theoretische kennis die je opdoet, maak je je ook de communicatieve en professionele vaardigheden eigen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in een commerciële werkomgeving. De opleiding duurt 4 jaar en is stapsgewijs opgebouwd. Je start het eerste jaar met je Propedeuse. In het derde jaar kies je een afstudeerrichting: Small Business en Ondernemen, Commercieel Management of International Business om je meer specialiseren. Je sluit de opleiding af met het officieel erkende getuigschrift ‘HBO Bachelor of Business Administration’.
LET OP: er zijn opleidingen Business Administration met afwijkende toelatingseisen

Sector
Economie en Bedrijf

Bekostiging
Niet-Bekostigd

Cluster
Bedrijfskunde en management

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Daltonlaan 100
3584 BK UTRECHT

Meer informatie

Beoordeling business administration aan de Luzac Hogeschool B.V.

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
-
Eerstejaars man
-
Aantal studenten