NHL Stenden Assen

Opleiding tot leraar Basisonderwijs

hbo bachelor, deeltijd
Assen
Werken met kinderen is altijd boeiend, geen dag is gelijk in het basisonderwijs! Maar je moet er wel iets voor in je mars hebben. Op de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (PABO) word je de duizendpoot die je als juf of meester moet zijn. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende mogelijkheden vragen om hun eigen begeleiding. Ook moet je beschikken over een goed organisatie- en improvisatievermogen.

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Leraar basisonderwijs (PABO)

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
50

Bezoekadres
Zeemanstraat 1
9406 BZ ASSEN

Meer informatie

Open dagen NHL Stenden Assen

NHL Stenden Assen
Open dag voltijdopleidingen
13-11-2021 NHL Stenden Hogeschool
NHL Stenden Assen
Open dag Terschelling
27-11-2021 NHL Stenden Hogeschool
NHL Stenden Assen
Open dag voltijdopleidingen
05-02-2022 NHL Stenden Hogeschool
NHL Stenden Assen
Open dag Terschelling
12-03-2022 NHL Stenden Hogeschool

Beoordeling opleiding tot leraar basisonderwijs aan de NHL Stenden Assen

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
-
Eerstejaars man
-
Aantal studenten