Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector

Zolang onze planeet 'in werking' is, weet de geoloog wat gedaan. Het zijn immers geologen die op zoek gaan naar fossiele brandstoffen, drinkwater, nuttige ertsen en grondstoffen voor de industrie...

In de bacheloropleiding geologie bestudeer je uitgebreid alles wat te maken heeft met de werking van ons systeem Aarde. Zo leer je bij grote en kleine werken (van de aanleg van tunnels onder de zee of in de bergen over de aanleg van de HST tot zelfs de bouw van je eigen huis) o.a. de noodzakelijke informatie verstrekken over de ondergrond. Ook milieu en milieuproblematiek (opsporen en saneren van bodem- en grondwaterverontreinigingen, inrichten van stortplaatsen...) komen aan bod.

De opleiding beoogt jonge gemotiveerde wetenschappers op te leiden met een breed, maar goed onderbouwd inzicht in de belangrijkste basisdisciplines van de geologie. De opleiding moet bij de studenten een kritisch-wetenschappelijk denken ontwikkelen en de zin voor wetenschappelijk verantwoord observeren en experimenteren aanscherpen.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Geologie
Landelijke gemiddelde Verschil
Totaalscore
0    
Toon meer

Adres:
Oude Markt 13
3000 Leuven