Health Care and Social Work

Saxion

Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
De tweejarige Master leidt mensen op om actuele uitdagingen in zorg en welzijn het hoofd te bieden door innoverend, sturend en ondersteunend op te treden. Gezondheidszorg en welzijnswerk komen steeds meer onder druk te staan door een veelheid van maatschappelijke vraagstukken waarop met de gebruikelijke scenario's geen antwoord gegeven kan worden. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en veranderende wet- en regelgeving. Organisaties en professionals moeten daarvoor nieuwe, innovatieve oplossingen bedenken. Studenten uit verschillende beroepsdisciplines nemen aan de opleiding deel. De diversiteit maakt het mogelijk de afzonderlijke disciplines te overstijgen en samen een bepaald abstractieniveau te bereiken. Het is ook mogelijk te starten met de studieroute Technology & Innovation binnen de master Health Care & Social Work. Actuele en aanvullende informatie vind je op https://www.saxion.nl/mhcsw.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Health Care and Social Work
Landelijke gemiddelde Verschil
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
7.8 9 -1.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.7 8.5 -0.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.9 7.8 0.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
6.3 7.9 -1.6
Totaalscore
7.5    
Toon meer

Adres:
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede