Over deze opleiding

Niveau
Graad
Vorm
Sector
Met deze opleiding worden professionals opgeleid tot 'change agents' voor de toekomstige maatschappij: van verzorgen en problemen oplossen naar het stimuleren van gezond denken en gedrag. De sector zorg, welzijn en sport staat voor een belangrijke omslag: van verzorgen en problemen oplossen naar het stimuleren van gezond denken en gedrag. Er zijn professionals nodig die het initiatief durven en kunnen nemen om deze omslag te bewerkstelligen. De master Healthy Ageing Professional leidt de change agents op die een voortrekkersrol nemen, die competenties hebben om ideeën uit te voeren en samenwerking zoeken met andere partijen.

Hoe wordt deze opleiding beoordeeld?

Deze opleiding
Healthy Ageing Professional
Landelijke gemiddelde Verschil
Totaalscore
0    
Toon meer

Adres:
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen